Bình lọc chất lỏng bình lọc chất lỏng
bình lọc chất lỏng
bình lọc chất lỏng
 

pdf
Bình lọc 7 lõi là bình lọc thiết kế  vỏ bình bằng vật liệu inox 304, bao gồm 7 lõi lọc trong bình. chiều cao mỗi lõi từ 20 inch, 30 inch, 40 inch, ...chuyên dùng cho lọc nước mắm, lọc nước biển, lọc rượu, lọc dầu, lọc hóa chất, lọc thực phẩm, ...