Khung xương lọc bụi Các kiểu miệng khung
Các kiểu miệng khung
Các kiểu miệng khung
 

pdf
Các kiểu miệng khung:
1. Type I: Loại có vành giữ túi
2. Type II: Loại có thêm Venturi
3. Type III: Venturi kèm vành giữ túi
4. Type IV: Loại miệng hở, dùng co dê siết túi

Hãy liên hệ với chúng tôi : info.vifico@gmail.com

> Máy hàn khung tự động
> Máy hàn miệng
> Máy chạy vòng và hàn vòng
> Sản phẩm hoàn thiện